سالاد

سالاد / Salad

سالاد سزار گریل210T

کاهوپیچ،گوجه گیلاسی،زیتون سیاه،نان تست،مرغ گریل، پنیر پارمسان

سالاد سزار سوخاری220T

کاهوپیچ،گوجه گیلاسی،زیتون سیاه،نان تست،2 رول مرغ سوخاری، پنیر پارمسان

سالا مخصوص ژولی240T

کاهو پیچ،فیله گوساله گریل شده،مرغ گریل،مرغ سوخاری، ذرت،نان پیتا،گوجه،گیلاسی،زیتون سیاه،خیار، سس ذرت