صبحانه

صبحانه /Breakfast

صبحانه ایرانی130T

پنیر لبنه و گردو ، کره ، عسل ، مربا، گوجه ، خیار

صبحانه انگلیسی150T

 تخم مرغ ، بیکن ، سوسیس شکاری ،  لوبیا ، قارچ ،گوجه

خاچاپوری178T

خمیر پیتزا،پنیر پیتزا، اسفناج، تخم مرغ

املت ایرانی 80T

2عدد تخم مرغ ، رب

نیمرویک نفره35T

تخم مرغ 

نیمرودو نفره55T

 تخم مرغ 

املت ایتالیایی110T

 تخم مرغ ، سوسیس، بیکن،پنیرپیتزا

املت اسفناج110T

 تخم مرغ ، اسفناج قارچ پنیر پیتزا 

پنکیک158T

 تخم مرغ وانیل ارد شکر نوتلا توت فرنگی