پَنینی

پَنینی / Panini

پَنینی مرغ145T

 

ساندویچ هات داگ تنوری با قارچ و پنیر145T
هات داگ ، پنیر موزارلا ، پنیر گودا، قارچ
ساندویچ بیکن تنوری با قارچ و پنیر 140T
بیکن گوشت و مرغ،پنیر گودا،پنیر موزارلا،گوجه، کاهو