پَنینی و ساندویچ

پَنینی و ساندویچ

پَنینی مرغ  به همراه سالاد و سیب زمینی 205T

 

پَنینی گوشت  به همراه سالاد و سیب زمینی 215T

 

هات داگ قارچ و پنیر185T
هات داگ ، قارچ و پنیر مخصوص