چای و دمنوش

چای و دمنوش

چای تک نفره 20T
سرویس چای دو نفره 40T
دمنوش آرامش بخش48T
دمنوش زنجبیل دارچین45T
دمنوش ترش 52T
دمنوش سبز 48T
دمنوش مخصوص55T