چای و دمنوش

چای و دمنوش

چای تک نفره (فرنچ پرس)58T
سرویس چای 4 نفره 77T
دمنوش آرامش بخش68T
دمنوش زنجبیل دارچین65T
دمنوش ترش 72T
دمنوش سبز 68T
دمنوش مخصوص75T