چای و دمنوش

چای و دمنوش

چای تک نفره (فرنچ پرس)38T
سرویس چای 4 نفره 60T
دمنوش آرامش بخش48T
دمنوش زنجبیل دارچین45T
دمنوش ترش 52T
دمنوش سبز 48T
دمنوش مخصوص55T